Artykuły działaczy TZG w niepodległościowej publikacji

Publikacja została właśnie wydana. Zachęcamy do lektury
DGL News

W październiku 2018 roku, przy okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, odbyła się we Wschowie i Lesznie konferencja naukowa pt. „Drogi do Niepodległości. Ziemia wschowska i pogranicze wielkopolsko-śląskie 1918–1920”, organizowana przez Stowarzyszenie Czas A.R.T. we Wschowie, Muzeum Okręgowe w Lesznie i Muzeum Ziemi Wschowskiej, przy partnerstwie Polskiego Towarzystwa Historycznego Koło Leszno. 

Udział w niej wzięli badacze reprezentujący środowiska naukowe i regionaliści z Polski i Niemiec, a honorowy patronat objęło na nią wiele instytucji na czele z Wojewodą Lubuskim – Władysławem Dajczakiem.

Pokłosiem wspomnianej konferencji jest recenzowana publikacja, która właśnie ujrzała światło dzienne. Na jej łamach można znaleźć szereg materiałów związanych z dążeniami Polaków do Niepodległości na wspomnianym terytorium. Wśród nich są również artykuły członków Towarzystwa Ziemi Głogowskiej: Dariusz A. Czaja opisał: „Przejazd Błękitnej Armii Józefa Hallera przez Głogów we wspomnieniach żołnierzy – zarys problematyki” zaś Wiesław Maciuszczak scharakteryzował „Rolę i miejsce garnizonu Twierdzy Głogów na pograniczu w latach 1918-1920”

Projekt realizowany był w ramach obchodów stulecia Niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości „Niepodległa”. Publikacja została dofinansowana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszyscy zainteresowani tym wydawnictwem, powinni kontaktować się ze Stowarzyszeniem Czas A.R.T. we Wschowie.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Czaja.