Chrobry Głogów wysoko w rankingu CSR

Klub w gronie wyróżnionych za długofalowe programy w obszarze społeczeństwo
DGL News

Ukazał się pierwszy raport dotyczący klubów Fortuna 1 Ligi zawierający wnioski z analizy działań CSR. Chrobry Głogów jest w gronie klubów wyróżnionych szczególnie za długofalowe programy w obszarze społeczeństwo. Zdecydowanie za wzór dobrych praktyk uznano realizację i komunikację dotyczącą zadania Trener Osiedlowy. Badanie przeprowadził zespół badaczy Sport Impact związany z Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (ang. CSR) do tej pory pojawiała się w dyskusjach dotyczących korelacji z marketingiem w strategiach firm, jednak trzeba też przyznać za autorami raportu, że „Kluby Fortuny 1 Ligi należą do największych organizacji sportowych w Polsce i szczególnie lokalnie mogą i często są bardzo wpływowe. Stanowią istotną część regionalnej rzeczywistości, powiązaną z wieloma innymi organizacjami, samorządem terytorialnym i znaczną grupą ludzi. To sprawia, że z jednej strony mają wiele szans na partnerstwa i zaangażowanie w obszarze CSR, z drugiej – że znajdują się w centrum społecznego zainteresowania i mają szczególne wyzwania powiązane z odpowiedzialnością”.

Chrobry Głogów w rankingu Sport Impact za całokształt działań został sklasyfikowany na wysokim 5 miejscu, a w obszarze społeczeństwo (35%) bliżej nam do średniej ekstraklasowej, niż pierwszoligowej.

Jako wzór dobrych praktyk w raporcie jako najlepszy został wskazany nasz projekt Trener Osiedlowy i Liga Osiedlowa, ale trzeba wymienić także inne działania podejmowane przez nasz klub w ramach marketingu społecznego:

 • organizacja lub udział w akcjach charytatywny (#WspieramKlubiSzpital #BramkaDlaFranka, Głogowski Festyn Charytatywny, liczne licytacje i zbiórki do puszek na trybunach)
 • udział w akcjach ogólnopolskich/lokalnych (Pierwszoligowe czytanie, #glogowdancechallenge – głogowska akcja zostań w domu, Lato w Twierdzy, Głogowskie Dni Turystyki, Spółki dla dzieci – coroczny Dzień Dziecka pod ratuszem)
 • promocja krwiodawstwa, zbiórki osocza
 • wizyty w szkołach i przedszkolach, Strefa Małego Kibica
 • wycieczki i wizyty na stadionie (szkoły, instytucje, stowarzyszenia)
 • promocja edukacji (coroczny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, j. angielski podczas piłkarskich półkolonii)
 • organizacja szkoleń (otwartych i wewnętrznych dla trenerów piłki nożnej)
 • równe traktowanie płci (Sekcja Kobiet)
 • promocja wolontariatu (Chrobry w Twojej Szkole)
 • wsparcie osób niepełnosprawnych i współpraca z Klubem Kibiców Niepełnosprawnych
 • Klub Biznesu – cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców, głównie w gronie sponsorów i partnerów (lokalny networking)

Trener Osiedlowy to darmowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Głogowa. Rokrocznie z tej formy spędzania czasu korzysta regularnie, bądź okazjonalnie około 200 dzieci, niestety w tym roku ze względów epidemicznych jest ich nieco mniej. Jest to forma przeciwdziałania wykluczeniu i zapewnienie dostępu do możliwości aktywnego spędzania czasu tym dzieciom, które z różnych powodów nie uczestniczą w odpłatnych zajęciach. Dzięki temu projektowi trenują za darmo nie tylko na szkolnych boiskach, ale też bezpłatnie korzystają z krytej pływalni Chrobrego, basenów odkrytych i w zorganizowanych grupach przychodzą na mecze Chrobrego w Fortuna 1 Lidze.

Raport wskazał niestety, że zupełnie poza zainteresowaniem klubów Fortuna 1 Ligi znajduje się obszar środowisko i jedynie cztery kluby komunikują działania w tym obszarze. Chrobry nie został uwzględniony, ale jednak w tej kategorii należy zaklasyfikować nasz udział w akcji „Piłki za puszki” Fundacji RECAL. Od kilku lat na terenie naszych obiektów znajdują się kontenery na puszki i z tego miejsca można przypomnieć, że ciągle trwa zbiórka.

Wszystkie nakłady na podjęte działania (finansowe i pozafinansowe) traktujemy zdecydowanie jako inwestycję, a w przyszłości może nawet jako źródło innowacji. Mamy też świadomość, że efekt podjętych działań to kwestia dłuższej perspektywy czasowej, jednak z pewnością bardziej trwały i nie incydentalny. Idea jaka nam przyświeca to budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o klub i cieszymy się ze wsparcia władz miejskich w tym zakresie.

Raport w całości do pobrania: TUTAJ

Nadesłane przez: Chrobry Głogów