Parking dla samochodów wzdłuż ROD „Relaks” już gotowy

Zadanie zostało wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
DGL News

27 listopada zakończyła się budowa parkingu dla samochodów wzdłuż płotu ROD ,,Relaks” w Głogowie od strony ul. Akacjowej.

W ramach zadania wykonano niezbędne roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne. Osadzono obrzeża betonowe, utwardzono pobocza eko-kratą i wypełniono grysem płukanym ciemnym. Łącznie wykonano 681 m2 utwardzonego pobocza.

Dokumentację projektową opracowała firma Usługi Projektowe „BIPROADAM” inż. Bernard Adamczak z Głogowa. Na realizację zakresu rzeczowego robót zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z Głogowa oraz z firmą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” Marek Kałamajka z Głogowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na tym zadaniu.

Koszt inwestycji to 106 737,46 zł.