Rozpoczął się remont ul. Kazimierza Sprawiedliwego

Remontowany będzie odcinek od Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego do wysokości skrzyżowania z ul. H. Głogowskiego
DGL News

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Remont jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem”.

Remont odcinka ul. K. Sprawiedliwego będzie przebiegał od Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego do wysokości skrzyżowania z ul. H. Głogowskiego.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie remontu istniejących nawierzchni drogowych jezdni i przełożenie części chodników z wymianą i montażem krawężników i obrzeży betonowych.

Zadanie ma być wykonane w cyklu 2-letnim w latach 2020-2021.

Koszt całej inwestycji to ok. 3 mln złotych z czego połowa będzie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie w znaczący sposób poprawi stan techniczny dróg i bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie miasta.

Wykonawcą zadania jest PBD Sp. z o.o.