Pomoc przedsiębiorcom

Zobacz jakie wsparcie otrzymali głogowscy przedsiębiorcy
10.12.2020 nożyczki fryzjera

Gmina Miejska Głogów pomaga przedsiębiorcom dotkniętym skutkami obostrzeń związanych z epidemią.

⏩ Obniżono czynsze dzierżawne za grunty, na których stoją pawilony handlowe. Łączna kwota: 119 tys. złotych. Z tej formy wsparcia skorzystało 104 przedsiębiorców.

⏩ Umorzono czynsze dzierżawne – na kwotę ok. 15 tys. złotych

⏩ Udzielono pomocy 25 najemcom lokali stanowiących własność gminy:

– odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu najmu – 6 podmiotów na kwotę ok. 7,5 tys. zł
– odroczenie terminu zapłaty czynszu – 1 podmiot – ok. 2 tys. zł
– obniżenie opłat z tytułu czynszu – 19 podmiotów na kwotę ok. 37 tys. zł

⏩ Wsparcie w postaci umorzenia zaległości (podatek od nieruchomości, od środków transportowych) – ok. 587 tys. zł

⏩ Wsparcie w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty (podatek od nieruchomości) – 170 tys. zł

Z tych form wsparcia skorzystały 52 przedsiębiorstwa.

🍐🍅🥦 Targowisko przy ul. B. Krzywoustego:

🏘 Obniżono stawkę czynszu pawilonów handlowych (kwiecień i maj) – ok. 13 tys. zł

🏘 Wprowadzono ulgę 100% opłaty czynszowej dla lokali z zakazem prowadzenia działalności (zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, szkoły nauki jazdy)

🏘 Wprowadzono ulgę w wysokości 70% opłaty czynszowej dla pozostałych lokali usługowych.

🍐🍅🥦 Targowisko przy ul. Saturna:

🏘 Wprowadzono obniżoną stawkę czynszu pod pawilony – łączna kwota 9,5 tys. zł

Z pomocy skorzystało 27 przedsiębiorców – dzierżawców pawilonów oraz dzierżawców placu pod pawilon.

Wartość udzielonego wsparcia to 1 milion złotych.

Wnioski od przedsiębiorców wciąż wpływają, a należy się spodziewać, że i w pierwszym kwartale takie się pojawią a będą dotyczyły ostatnich miesięcy 2020 roku.