Mieszkania czynszowe w Głogowie

Prezydent: to nowa oferta dla mieszkańców
Osiedle Nowy Piastów w Głogowie budownictwo czynszowe

Na Nowym Piastowie kończy się budowa bloku ze 104 mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi. Działki pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne także cieszą się popularnością i wszystkie wystawione na przetarg w tym roku znalazły już właścicieli.

osiedle Nowy Piastów w Głogowie plany rozbudowy
Grafika archiwalna

Na terenie pokoszarowym powstają budynki w ramach TBS, w przyszłym roku rozpocznie się budowa czwartego już budynku (TBS nr 18):

Ogólny koszt realizacji TBS nr 18 – 8.500.000,zł.
Źródła finansowania inwestycji:
– 3.000.000 zł – finansowanie zwrotne – kredyt BGK,
– 2.500.000 zł – Gmina Miejska Głogów.
– 1.000.000 zł – partycypacja przyszłych najemców,
– 2.000.000 zł – grant BGK (25 %) kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

Jednocześnie budujemy tam II etap ul. Gen. Sowińskiego wraz z miejscami postojowymi.

Osiedle TBS (koszary)

Nowy Piastów i tereny pokoszarowe to kierunek rozwoju budownictwa mieszkaniowego na najbliższe lata. Ale ponieważ czas leci szybko, w planach mam już zagospodarowanie Ostrowa Tumskiego. W dokumentach planistycznych od wielu lat te tereny są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Mamy tam kilkanaście hektarów pod nowe mieszkania dla głogowian, choć teren trzeba przygotować, bo jest zagruzowany i porośnięty dziko rosnącymi drzewami – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

A w planach prezydenta dotyczących budownictwa mieszkaniowego są także mieszkania czynszowe, nowa forma najmu lokalu od miasta.

Budownictwo czynszowe na Nowym Piastowie

To forma zbliżona do TBS, ale nie wymagająca kilkudziesięciotysięcznej wpłaty partycypacyjnej lokatora by takie mieszkanie od miasta otrzymać. Oczywiście pewna kaucja jako zabezpieczenie będzie musiała być, nie jednak tak wysoka jak jest to w ramach TBS. Będzie to oferta dla osób, które pracują, mają stabilną sytuację materialną, ale nie kwalifikują się na mieszkania komunalne, a jednocześnie TBS są dla nich zbyt drogą ofertą ze względu na wysoką część partycypacyjną – mówi Rafael Rokaszewicz.

Nowy Piastów – budownictwo czynszowe

Takie nowe mieszkania czynszowe – pierwsze w Głogowie – będą stawiane na Nowym Piastowie.

Jesteśmy już bardzo zaawansowani w pracach. Rozmawiamy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Krajowym Zasobem Mieszkaniowym, oczekujemy na uchwalanie nowych bardzo atrakcyjnych dla samorządów przepisów dotyczące finasowania budownictwa mieszkaniowego. Chcemy być na to gotowi i zacząć również w takim modelu budować mieszkania w Głogowie – mówi prezydent.

Po zagospodarowaniu obszarów pokoszarowych mamy już kolejne miejsce dla TBS. Nowe budynki będą stawiane na os. Żarków. W ten sposób dokończymy rewitalizację cześć terenu Żarkowa przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Osiedle Żarków – budownictwo mieszkaniowe