Chcą dotrzeć do każdego ucznia w Głogowie

W Głogowie wzrosła liczba Niebieskich Kart, które zakładane są z powodu przemocy w rodzinie
stowarzyszenie SZANSA budynek

Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA cały czas alarmuje, że w czasach pandemii wzrosła liczba krzywdzonych, wykorzystywanych dzieci, a co za tym idzie, wzrasta liczba zachowań samobójczych. Teraz, kiedy dzieci są zamknięte w domu trudniej to zauważyć i zareagować. W Głogowie w siedzibie Stowarzyszenia działa Centrum Pomocy Dzieciom, które cały czas monitoruje sytuację:

-Do tej pory nasze wnioski opieraliśmy na podstawie doświadczeń z pracy w naszym Centrum Pomocy Dzieciom, nie było statystyk potwierdzających tego, co dzieje się z dziećmi w czasie pandemii. Nie było takich danych w Polsce, bo inne kraje zajmowały się tym zagadnieniem od samego początku pandemii. Tamte statystyki były alarmujące i potwierdziły to badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – mówi Anna Lechowska, prezes Stowarzyszenia SZANSA.

Fundacja zbadała dzieci i młodych ludzi w wielu 13-17 lat pytając ich o to jakich form krzywdzenia doświadczała w czasie wiosennego lockdownu czyli od połowy marca do końca czerwca. Co z nich wynika?

-Zdawaliśmy sobie sprawę z sytuacji dzieci, które nie czują się bezpiecznie w domach, a ich rodziny zostały odcięte od kontaktu z pracownikami instytucji pomocowych, dzieci nie chodziły do szkoły, nikt nie wchodził do domów. Sprawcy przemocy domowej byli więc bezkarni i mieli duże pole do działania, a dzieci zostały pozostawione same sobie – zauważa Anna Lechowska.

Zdaniem Lechowskiej obecna sytuacja jest niewiele lepsza, bo od marca nie wprowadzono żadnych zmian, które miałyby poprawić sytuację dzieci, a zwłaszcza tych, które narażone są na przemoc w swojej rodzinie.

W roku ubiegłym decyzją Sądu Rodzinnego w Głogowie umieszczono 55 dzieci w pieczy zastępczej, w tym roku jest to liczba 74 dzieci.

Wzrosła także liczba Niebieskich Kart, które zakładane są z powodu przemocy w rodzinie. W roku 2019, w Głogowie założono 190 NK, a w tym roku założono już 389 Kart. 

Kilka dni temu odbyła się debata, która miała na celu znalezienie rozwiązań, w jaki sposób pomóc dzieciom.

-Przede wszystkim chcemy dotrzeć do młodych ludzi z informacją o tym, gdzie mogą szukać pomocy, kiedy znajdują się w sytuacji trudnej lub kiedy ich rówieśnicy potrzebują pomocy. Ustalono, że takie informacje dotrą do każdego ucznia w Głogowie. Będzie to możliwe dzięki współpracy z Urzędem Miasta. Została już zredagowana taka informacja, teraz czekamy na jej wdrożenie – informuje prezes stowarzyszenia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele MOPSu, MCWRu, Sądu Rejonowego w Głogowie, Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej, ZPSW, Domu Dziecka, naczelniczka Wydziału Edukacji UM oraz zastępca Prezydenta Wojciech Borecki:

-Zaproponowałem, aby na lekcjach z wychowawcą pojawiała się plansza z najistotniejszymi informacjami: gdzie szukać pomocy, kogo powiadomić oraz numery telefonów do SZANSY i pedagoga szkolnego – mówi Wojciech Borecki.

Podczas debaty dużo rozmawiano o roli szkoły, która ma pełnić rolę nie tylko instytucji edukacyjnej ale ma być także miejscem kontaktów interpersonalnych oraz przede wszystkim miejscem, gdzie dziecko może uzyskać pomoc.

Przypominamy, że SZANSA uruchomiła

Telefon interwencyjny 693 934 621

pod który można dzwonić w sytuacjach wymagających nagłej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin. Telefon jest czynny w godzinach 9.00-17.00. Można też dzwonić bezpośrednio do SZANSY pod nr telefonu:

76 727 60 70

Materiał przygotowany przy współpracy z Anną Lechowską.