Geometryczny środek Głogowa

Centrum miasta z reguły jest tam, gdzie znajduje się rynek, jednak środek miasta wypada zupełnie gdzie indziej…
DGL News

Centrum miasta z reguły jest tam, gdzie znajduje się rynek. Centrum administracyjne Głogowa mieści się w ratuszu. Niegdyś za centrum miasta uchodził pl. 1000-lecia. W latach 80-tych Głogów wchłonął tereny wokół huty oraz Krzepów, przez co dziś obszar miasta jest dość mocno rozciągnięty. Jeśli przyjąć, że centrum nie jest umowne, tylko znajduje się dosłownie tam, gdzie wypada środek miasta, może okazać się, że jest ono w dość zaskakującym miejscu…

Istnieją różne metody wyznaczania takiego środka. Pierwsza, najprostsza polega na wyszukaniu czterech punktów najdalej wysuniętych na północ, południe, wschód i zachód. Prowadząc przez nie proste pionowe przez punkty wschodni i zachodni oraz poziome przez północny i południowy otrzymamy prostokąt. Miedzy jego wierzchołkami należy poprowadzić przekątne, a na ich przecięciu pojawi się środek miasta.

Po przeliczeniu można otrzymać precyzyjne namiary środka Głogowa:

szer. N 51.67017581                dł. E 16.04353002

Okazuje się, że punkt ten wypada na polu, ok 300 m na południe od ulicy Krochmalnej.

Stosując drugą metodę wytyczenia środka Głogowa należy odszukać dwa najdalej wysunięte punkty, tak aby opisać na nich najmniejsze koło obejmujące granice administracyjne miasta.

Pozycja środka tak wyznaczonego koła:

szer. N 51.67246576               dł. E 16.04376731

Środek miasta znajdowałby się wtedy w ok. 40 m na południe od ulicy Krochmalnej, między torami kolejowymi.

Jak widać metody dają odmienne wyniki i można się spierać, która jest lepsza. Nie zmienia to faktu, że mieszkańcy końca ulicy Krochmalnej mieszkają blisko geograficznego środka miasta. Środki wyznaczone obiema metodami są zaznaczone na mapie z Geoportalu – na czerwono pierwsza metoda, na niebiesko druga metoda.

Źródła i foto: sit.glogow.pl, wspolrzedne-gps.pl, geoportal.gov.pl, google.maps, M. Goździewicz, W. Najgebauer. Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie.