Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl

Stream spektaklu Wierna wataha z Teatru Modrzejewskiej w Legnicy
wierna wataha.plakat spektakl

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza na spektakl Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, zatytułowany „Wierna wataha”. Spektakl, w ramach programu TEATR POLSKA, odbędzie się w formie streamu na stronie Teatru 28 listopada o godzinie 18.00.

Miejski Ośrodek Kultury dysponuje ograniczoną do 100 ilością bezpłatnych biletów: aby uzyskać bezpłatny bilet, należy wejść na stronę internetową TUTAJ i zaznaczyć opcję „Chcę uzyskać dostęp”.
Wydarzenie fb: TUTAJ 

Celem programu TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Popularyzuje on sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.


Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do programu przeprowadzana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na uzyskaniu rekomendacji od Komisji Artystycznej, a drugi na ocenie projektów objazdów wybranych spektakli przez Komitet Organizacyjny na podstawie ich wiarygodności organizacyjnej i finansowej.


Program TEATR POLSKA jest organizowany od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O spektaklu „Wierna wataha”

Opis spektaklu:

Bogobojni mieszkańcy małego miasteczka żyją w poczuciu bezpieczeństwa, oddaleni od zawirowań politycznych reszty świata, od wszelkich wojen i niepokojów. Ceną za ten komfort jest – składana co pokolenie – niezwykła ofiara… Przez wiele lat nikt się przeciwko niej nie buntuje, wszyscy rozumieją wagę wspólnej sprawy, zgadzają się na życie podporządkowane potrzebom wiary i Kościoła. Ale w końcu w miasteczku rodzi się ktoś, kto chce żyć zupełnie inaczej…

Źródło: MOK Głogów