Wschodnie ścieżki

Spotkanie autoskie on-line z Katarzyną Węglicką
DGL News

W najbliższą środę (25 listopada) o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie on-line z Katarzyną Węglicką na profilu Facebook Głogowskiej Edukacji Kresowej.

Katarzyna Węglicka – Rodem z Mławy, sercem kresowianka. Mieszka w Warszawie. Ukończyła Polonistykę i Historię Sztuki. Jest doktorantką w dziedzinie historii sztuki (rezydencje na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego) w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo pracuje jako tłumacz (angielski, francuski, rosyjski). Współpracuje jako tłumacz (rosyjski, ukraiński, białoruski i litewski) z organizacjami zajmującymi się Kresami Wschodnimi dawnej RP. Od wielu lat przemierza ziemie kresowe, dziś zapomniane i mało znane, w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem. W zbiorach posiada ponad 80 tys. zdjęć z Kresów. Pisze artykuły naukowe i popularno – naukowe dotyczące zabytków dawnych Kresów Wschodnich, opowiada o Kresach w audycjach radiowych. Wydała czternaście książek, bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami, opowiadającymi o historii, sztuce i ludziach dawnych Kresów. Kolejne są obecnie w druku. Zajmuje się też sztuką rosyjską. Od lat zbiera materiały dokumentujące polskie ślady w Rosji, a także Szwajcarii.


tekst: Głogowska Edukacja Kresowa