Finał kolejnej edycji „Zostań Mistrzem Segregacji”

W konkursie wzięło udział 35 placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
torby ekologiczne eko Głogów Mistrz Segregacji

W konkursie wzięło udział 35 placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Głogów. Nagrodziliśmy 173 uczestników, a wydaliśmy 282 nagrody. Koordynatorzy placówek oświatowych wskazali zwycięzców z miejsc I – III w poszczególnych 5 kategoriach. Konkurs obejmował segregację surowców wtórnych, które powstają w gospodarstwach domowych w zakresie:

  • małe elektroodpady
  • nakrętki plastikowe
  • makulatura,
  • baterie
  • puszki aluminiowe

Zebrano ponad 51 ton makulatury, 8 ton elektroodpadów, 4,7 tony nakrętek plastikowych, ponad 0,5 tony puszek aluminiowych i 2,8 tony baterii.

Zwycięskim placówkom przyznane zostały nagrody – bony o wartości 1000,00 zł
za zajęcie I miejsca w zbiórce danej frakcji
:

  • małe elektroodpady – Szkoła Podstawowa nr 13
  • nakrętki plastikowe – Szkoła Podstawowa nr 13
  • makulatura – Szkoła Podstawowa nr 13
  • baterie – Szkoła Podstawowa nr 13
  • puszki aluminiowe – Przedszkole Publiczne nr 9