MOPS: Potrzeby realizowane są na bieżąco

Znasz osobę, która może potrzebować pomocy? Zadzwoń do MOPS-u!
ręce-grupa wsparcia MOPS

Czas pandemii to szczególnie trudny okres dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym czasie opieką i wsparciem pracownicy otaczają m.in. seniorów i osoby doświadczające przemocy

Specjalną ofertę wsparcia Ośrodek przygotował do osób objętych domową kwarantanną:

  • wsparcie emocjonalne udzielane osobom będącym w kryzysie psychicznym ukierunkowane na wyciszenie emocji i zmniejszenie napięcia wywołanego zaistniała sytuacją, w tym proponowanie wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, psychiatrycznego),
  • udzielanie poradnictwa na temat możliwości skorzystania z pomocy w formie świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej),
  • udzielanie informacji w zakresie możliwych form wsparcia dostępnych poza systemem pomocy społecznej – zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
  • udzielanie informacji na temat zasad dbania o siebie w okresie kwarantanny oraz obostrzeń funkcjonowania społecznego

Zgłaszane potrzeby realizowane są na bieżąco. Każdego dnia pełniony jest również dyżur telefoniczny w godz. od 7.00 do godz. 19.00, w celu pozostawania w kontakcie i do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia choćby w formie rozmowy czy uzyskania potrzebnych informacji.

Wszystkie osoby przebywające w kwarantannie wymagające wsparcia mogą kontaktować się telefonicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 pod nr tel.:

76 727 65 57,
76 727 65 30,
lub tel. kom. 885 805 364,
885 805 347
885 805 352
885 805 361


Od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00

tel. kom. 609 953 132


W soboty i niedziele w godzinach od 7.00 do 19.00

tel. kom. 609 953 132

Szczególny apel kierowany jest do osób, które mają w swoim sąsiedztwie, osoby samotne, starsze, wymagające opieki. Często takie osoby wstydzą się poprosić o pomoc lub nie wiedzą, gdzie mogą jej szukać.

Szczególną troską ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej objęte są osoby starsze, samotne, niepełnosprawne – potrzebujące wsparcia w związku z kwarantanną. Do systemu pomocy zaangażowani są wolontariusze, którzy dostarczają artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki, a także opiekują się domowymi zwierzętami. Zakres usług na rzecz osób objętych kwarantanną jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.