Sukces absolwenta głogowskiej PWSZ

inż. Bartosz Piotrowski zdobył wyróżnienie w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
PWSZ Głogów fot. M (1)

inż. Bartosz Piotrowski, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, zdobył wyróżnienie w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską pod honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na konkurs wpłynęło 37 prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich z Publicznych Szkół Zawodowych z całej Polski. 12 z nich zostało nagrodzonych i wyróżnionych.

Wyróżniona praca inżynierska inż. Bartosza Piotrowskiego pt. „ Zastosowanie stanowiska ze sterownikiem PLC do integracji trzech modułów firmy MICRO w celu stworzenia modelu linii produkcyjnej” powstała pod okiem promotora  dr inż. Ryszarda Janasa.

Celem konkursu było zwiększenie zainteresowania kluczowymi dla rozwoju polskiej gospodarki zagadnieniami i wyłonienie najlepszych prac w obszarach: technologie na rzecz zaawansowanego przemysłu; otoczenie okołobiznesowe; zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków; informatyka.

Ogłoszenie wyników odbyło się podczas konferencji „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu”, która odbyła się w trybie online.

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.