MOPS: Pomoc dla osób objętych kwarantanną

Głogowianie, którzy są objęci kwarantanną domową mogą liczyć na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
miejski-ośrodek-pomocy-spolecznej-Głogów-fot. A.Mazurkiewicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował specjalną ofertę skierowaną do osób objętych domową kwarantanną:

  • wsparcie emocjonalne udzielane osobom będącym w kryzysie psychicznym ukierunkowane na wyciszenie emocji i zmniejszenie napięcia wywołanego zaistniała sytuacją, w tym proponowanie wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, psychiatrycznego),
  • udzielanie poradnictwa na temat możliwości skorzystania z pomocy w formie świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej),
  • udzielanie informacji w zakresie możliwych form wsparcia dostępnych poza systemem pomocy społecznej – zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
  • udzielanie informacji na temat zasad dbania o siebie w okresie kwarantanny oraz obostrzeń funkcjonowania społecznego

Zgłaszane potrzeby realizowane są na bieżąco. Każdego dnia pełniony jest również dyżur telefoniczny w godz. od 7.00 do godz. 19.00, w celu pozostawania w kontakcie i do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia choćby w formie rozmowy czy uzyskania potrzebnych informacji.

Wszystkie osoby przebywające w kwarantannie wymagające wsparcia mogą kontaktować się telefonicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 pod nr tel.:

76 727 65 57,
76 727 65 30,
lub tel. kom. 885 805 364,
885 805 347
885 805 352
885 805 361
Od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00 tel. kom. 609 953 132

W soboty i niedziele w godzinach od 7.00 do 19.00 tel. kom. 609 953 132

Szczególną troską ze strony tutejszego Ośrodka objęte są osoby starsze, samotne, niepełnosprawne – potrzebujące wsparcia w związku z kwarantanną. Do systemu pomocy zaangażowani są wolontariusze, którzy dostarczają artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki, a także opiekują się domowymi zwierzętami. Zakres usług na rzecz osób objętych kwarantanną jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.