MOPS: Pomoc dla osób objętych kwarantanną

Głogowianie, którzy są objęci kwarantanną domową mogą liczyć na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
DGL News

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował specjalną ofertę skierowaną do osób objętych domową kwarantanną:

  • wsparcie emocjonalne udzielane osobom będącym w kryzysie psychicznym ukierunkowane na wyciszenie emocji i zmniejszenie napięcia wywołanego zaistniała sytuacją, w tym proponowanie wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, psychiatrycznego),
  • udzielanie poradnictwa na temat możliwości skorzystania z pomocy w formie świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej),
  • udzielanie informacji w zakresie możliwych form wsparcia dostępnych poza systemem pomocy społecznej – zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
  • udzielanie informacji na temat zasad dbania o siebie w okresie kwarantanny oraz obostrzeń funkcjonowania społecznego

Zgłaszane potrzeby realizowane są na bieżąco. Każdego dnia pełniony jest również dyżur telefoniczny w godz. od 7.00 do godz. 19.00, w celu pozostawania w kontakcie i do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia choćby w formie rozmowy czy uzyskania potrzebnych informacji.

Wszystkie osoby przebywające w kwarantannie wymagające wsparcia mogą kontaktować się telefonicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 pod nr tel.:

76 727 65 57,
76 727 65 30,
lub tel. kom. 885 805 364,
885 805 347
885 805 352
885 805 361
Od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00 tel. kom. 609 953 132

W soboty i niedziele w godzinach od 7.00 do 19.00 tel. kom. 609 953 132

Szczególną troską ze strony tutejszego Ośrodka objęte są osoby starsze, samotne, niepełnosprawne – potrzebujące wsparcia w związku z kwarantanną. Do systemu pomocy zaangażowani są wolontariusze, którzy dostarczają artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki, a także opiekują się domowymi zwierzętami. Zakres usług na rzecz osób objętych kwarantanną jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.