MOPS: Pomoc dla osób doświadczających przemocy

Jeśli jesteś ofiarą przemocy – zgłoś się po pomoc!

DGL News

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował ofertę pomocy skierowaną do osób doświadczających przemocy.

Zakres pomocy: Kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi, którzy udzielą informacji o bezpłatnej ofercie wsparcia dostępnej na terenie miasta, w tym pomocy specjalistów współpracujących z MOPS (możliwość umówienia na konsultację z psychologiem, w razie potrzeby także z psychiatrą).

Pracownicy udzielą również informacji na temat rozpoznawania przemocy, zapewnienia schronienia (w razie takiej konieczności).

Dostępne numery telefonów:

885 805 363,
885 805 357,
883 911 428,
883 130 650,
690 042 019,
885 805 349

Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Osoby doznające przemocy zachęcamy także do zapoznania się z „Planem Awaryjnym” opracowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z organizacjami społecznymi.

Plan Awaryjny BRP

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Fot.Pixabay