Głogowski Konkurs Kaligrafii

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza dzieci i młodzież do udziału w IX Głogowskim Konkursie Kaligrafii
DGL News

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas I-IV szkół ponadpodstawowych, którzy mają staranne pismo, poprawnie odtwarzają kształt liter oraz prawidłowo je łączą.

Zadaniem konkursowym jest napisanie na kartce tekstu „900-lecie powołania Kapituły Kolegiackiej w Głogowie”. Należy też wykonać własny inicjał.

Prace można składać osobiście, drogą elektroniczną na adres mailowy agnieszka.filipczak@muzeum.glogow.pl lub tradycyjnie wysłać na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów, (Pracownia Edukacyjna). Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2020r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN IX GLOGOWSKIEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO

Źródło: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.