Ul. K. Sprawiedliwego do remontu

Przetarg na prace już ogłoszony
DGL News

Ogłoszono przetarg na remont jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego na os. Piastów Śląskich.

Zakres  robót obejmuje dwa zadania: remont jezdni oraz przebudowę skrzyżowania ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego.

🚧 Zadanie 1.  „Remont jezdni ul. Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem” – zadanie objęte jest dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto otrzymał na ten cel 3 mln 200 tys. złotych.

Zakres dotyczy:

 • remontu odcinka drogi o długości około 650 metrów
 • wykonania robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni drogowych oraz humusu,
 • wykonania robót związanych z usunięciem kolizji z liniami elektroenergetycznymi (montaż rur osłonowych),
 • wykonania robót ziemnych związanych z wykonaniem korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe (jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów),
 • ułożenie krawężników,
 • wykonanie robót nawierzchniowych poprzez ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
 • wykonanie docelowej organizacji ruchu

🚧 Zadanie 2. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego”

Zakres dotyczy:

Przebudowy skrzyżowania dróg gminnych w zakresie budowy jezdni wlotu i chodnika wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz demontażem i budową elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia

 • przebudowa drogi polegająca na zmianie geometrii istniejącego skrzyżowania trójwlotowego na czterowlotowe,
 • budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej służącego odwodnieniu dodatkowego wlotu skrzyżowania,
 • usunięcie kolizji oświetleniowej tj. demontaż i budowa po nowej trasie elektroenergetycznej linii 0,4kV oświetlenia ulicznego
 • wykonanie docelowej organizacji ruchu

Remontu nawierzchni skrzyżowania ulicy Kazimierza Sprawiedliwego z ul. Henryka Głogowskiego” (około 1500 m2)

 • wykonanie frezowania warstwy ścieralnej
 • ułożenie warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu

Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 31 sierpnia 2021 r.

LINK DO PRZETARGU TUTAJ

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska, R. Rokaszewicz