Ul. K. Sprawiedliwego do remontu

Przetarg na prace już ogłoszony
03.09.2020 Głogów, ul. Kazimierza Sprawiedliwego, stan nawierzchni, M. Dytwińska

Ogłoszono przetarg na remont jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego na os. Piastów Śląskich.

Zakres  robót obejmuje dwa zadania: remont jezdni oraz przebudowę skrzyżowania ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego.

🚧 Zadanie 1.  „Remont jezdni ul. Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem” – zadanie objęte jest dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto otrzymał na ten cel 3 mln 200 tys. złotych.

Zakres dotyczy:

 • remontu odcinka drogi o długości około 650 metrów
 • wykonania robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni drogowych oraz humusu,
 • wykonania robót związanych z usunięciem kolizji z liniami elektroenergetycznymi (montaż rur osłonowych),
 • wykonania robót ziemnych związanych z wykonaniem korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe (jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów),
 • ułożenie krawężników,
 • wykonanie robót nawierzchniowych poprzez ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
 • wykonanie docelowej organizacji ruchu

🚧 Zadanie 2. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego”

Zakres dotyczy:

Przebudowy skrzyżowania dróg gminnych w zakresie budowy jezdni wlotu i chodnika wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz demontażem i budową elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia

 • przebudowa drogi polegająca na zmianie geometrii istniejącego skrzyżowania trójwlotowego na czterowlotowe,
 • budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej służącego odwodnieniu dodatkowego wlotu skrzyżowania,
 • usunięcie kolizji oświetleniowej tj. demontaż i budowa po nowej trasie elektroenergetycznej linii 0,4kV oświetlenia ulicznego
 • wykonanie docelowej organizacji ruchu

Remontu nawierzchni skrzyżowania ulicy Kazimierza Sprawiedliwego z ul. Henryka Głogowskiego” (około 1500 m2)

 • wykonanie frezowania warstwy ścieralnej
 • ułożenie warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu

Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 31 sierpnia 2021 r.

LINK DO PRZETARGU TUTAJ

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska, R. Rokaszewicz