Historia powodzi w Głogowie

Odra wielokrotnie wylewała, niszcząc zwłaszcza prawobrzeżną część miasta i okolic.
2020-10-22 Stan Odry - fala kulminacyjna (fot. M. Dytwińska-Gawrońska) (1)

Odra należy do rzek o częstych i dość gwałtownych zmianach stanu wody. Największy niepokój towarzyszy szybkiemu podnoszeniu się poziomu rzeki. Odra w Głogowie wielokrotnie wylewała i niszczyła zwłaszcza prawobrzeżną część miasta i jego okolic.

Pierwsza wzmianka o powodzi pochodzi już z 1118 roku. Kronikarz Kasper Borgeni opisał w „Obrazowo o Wielkiej Wodzie”, że „… była tak wysoka woda, że ludzie czerpali ją z mostu rękoma i lała się kamiennymi ulicami”.

Największe powodzie miały miejsce w XX wieku. Pierwszy rekord padł w 1903 roku, gdy Odra sięgnęła poziomu 657 cm. Archiwalne zdjęcia dokumentują zalane ulice na Ostrowie Tumskim. Po drugiej wojnie światowej rzeka jeszcze trzykrotnie przekroczyła granicę sześciu metrów: 1947 r. – 619 cm, 1963 r. – 613 cm i 1977 r. – 612 cm. Rekord padł 16 lipca 1997 roku. Wówczas na wodowskazie odczytano aż 712 cm! Jeszcze w 2010 roku rzeka osiągnęła poziom 677 cm.

Obecnie również obserwujemy przekroczenie stanu alarmowego, który wynosi 450 cm. W środę (21.10.) do Głogowa dotarła fala kulminacyjna o wysokości 550 cm. Woda tradycyjnie wypełniła starorzecze i niżej położone tereny w okolicach Serbów, Widziszowia, Krzepowa i Czernej. Na szczęście dotychczas nie poczyniła większych szkód.


źródło: W. Najgebauer
zdjęcia:  Fundacja Kultury Śląska w Wusburgu, Fotopolska, MAH, Głogowski  Wehikuł Czasu, Glogau Gross Glogau, arch. I. Dominiaka, J. Taras, W. Najgebauer, K. Zawicki. M. Dytwińska-Gawrońska