Ruszył remont „małej Al. Wolności”

Ciąg pieszo-rowerowy będzie gotowy jeszcze
w tym roku
DGL News

Remontujemy ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Armii Krajowej z ul. Morcinka. W ramach remontów cząstkowych wyremontowana będzie nawierzchnia chodnika
i ścieżki rowerowej, wybrukowane miejsca przy ławkach, zamontowane stojaki na rowery.

O remont tego miejsca wnioskowali mieszkańcy.

Zdjęcia: Kacper Chudzik