Głogowski Wehikuł Czasu o genezie Dnia Edukacji Narodowej

O tym, dlaczego Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest właśnie 14 października
dzien-edukacji-narodowej-2019-24-1

14 października 1773, 247 lat temu, z królewskiej inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego, Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej. Dziś w tym dniu obchodzone jest Święto polskiego nauczycielstwa. Ustanowiono je 27 kwietnia 1972 r., pierwotnie jako Dzień Nauczyciela a od 1982 r. jako Dzień Edukacji Narodowej.

-Prowadząc Głogowski Wehikuł czasu korzystam z różnorakiej pomocy środowisk oświaty i nauki. Tym samym w codzienności obserwuję sytuacje, które są ilustracją skomplikowanego procesu edukowania i wychowania. Oświecania!!!. Również w zakresie edukacji historycznej, na którą uwagę zwracam szczególną. Współpraca z przedstawicielami głogowskiej oświaty owocuje nowymi inicjatywami i wydarzeniami. W ostatnim czasie szczególnie doświadczyło nas nowe zjawisko – Covid-19. Pandemia nałożyła nowe wyzwania. Myślę jednak, że damy radę. W Dniu Edukacji Narodowej – popularnym Dniu Nauczyciela, składam Wam Szanowni Państwo serdeczne życzenia codziennych powodów do uśmiechu, wdzięczności wychowanków i siły do pokonywania wszelakich trudności – pisze na stronie GWC Wiesław Maciuszczak.

Źródło: Głogowski Wehikuł czasu, Wiesław Maciuszczak
Zdjęcie archiwalne.