MCWR: Składanie wniosków przez Internet

Wnioski na Kartę Dużej Rodziny oraz Głogowską Kartę 3+ można złożyć elektronicznie
DGL News

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny umożliwia składanie wniosków na Kartę Dużej Rodziny oraz Głogowską Kartę 3+ w sposób elektroniczny przez platformę ePUAP (adres skrytki /mopu/skrytka) lub przesłania na adres e-mail poczta@mcwr.glogow.pl lub m.towpik@mcwr.glogow.pl w formie skanu, zdjęcia itp.

Należy pamiętać, aby skan/zdjęcia były czytelne, w tytule maila należy wpisać WNIOSEK KDR/ KARTA 3+. Ponadto przy odbiorze kart należy przekazać oryginalny wniosek – bez wniosku oryginalnego karty nie zostaną wydane!

Cztery kroki:
1. Należy pobrać i wydrukować wniosek na Kartę KDR/3+ ze strony www.mcwr.glogow.pl do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki.

2. Zeskanować/ wysłać zdjęcie wypełnionego wniosku i załączników na podany adres e-mail.

3. Wnioskodawca otrzyma wiadomość SMS w momencie, gdy Karta Dużej Rodziny będzie do odbioru. W przypadku Karty 3+ – czas oczekiwania to 30 dni (wnioskodawca nie otrzyma wiadomości SMS, zachęcamy do kontaktu telefonicznego 76 853 38 32).

4. W momencie odbioru Kart należy przekazać oryginał wniosku wraz z załącznikami.

-Przypominamy, że należy zachować wszelkie zalecane środki ostrożności dlatego prosimy, by zgłaszając się do naszego Centrum mieli Państwo maseczki ochronne oraz zdezynfekowali dłonie przy wejściu na teren MCWR – mówi Anna Jeżewska z Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny.

W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 76 853 38 32.

Źródło: MCWR w Głogowie.