Gala Głogowskiej Nagrody Historycznej

Złoty Bilet przyznawany jest od 2013 roku
DGL News

Na deskach głogowskiego Teatru im. Andreasa Gryphiusa odbyła się gala 8. Edycji Głogowskiej Nagrody Historycznej Złoty Bilet Wehikułu Czasu. Nagrodę zdobył
ks. kan. Stanisław Brasse za odbudowę wież Kościoła Bożego Ciała.

Pozostali nominowani:

  • Dr Marcin Błaszkowski za tłumaczenie na język polski „Piasta” Andreasa Gryphiusa,
  • Dariusz Andrzej Czaja, za całokształt działań w 2019 r., w tym m.in. wydawnictwa (Głogów na widokówce z okresu PRL, Pomnik Dzieci Głogowskich), Kwartalnik „Historyczny Głogów”, stałą cotygodniową rubrykę w Głosie Głogowa.
  • dr Sławomira Lisewska, inicjator i koordynator projektu studentów kierunku Nowe Media PWSZ w Głogowie – „Głogów. Miejsca i ludzie. Od dworca PKP do Cukrowni” wraz ze studentami, za inicjatywy na rzecz ochrony i upamiętnienia dziedzictwa kulturowego – zabytkowego budynku suszarni po byłej Cukrowni „Głogów”.
  • 5. Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic, stowarzyszenie historyczne miłośników i pasjonatów przeszłości oraz badaczy nieodkrytego, za działania w 2019 roku zmierzające do pozyskania dla mieszkańców Głogowa atrakcji turystycznych w postaci schronów międzywojennych o numerach 413, 416 i 417 stanowiących część linii obrony zwanej Oderstellung.

Wyróżnienie specjalne otrzymali Marek Trzeciakiewicz za dar oryginalnych plakatów teatralnych z XIX wieku dla Teatru im. Andreasa Gryphiusa oraz Jan Baraniecki za szczególną aktywność na rzecz upowszechniania wiedzy i badania przeszłości Ziemi Głogowskiej.

Nagrodę specjalną Feniksa Nadodrzańskiego otrzymał Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, za odbudowę Teatru im. Andreasa Gryphiusa.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska