Na terenie miasta posadzonych zostanie kilkaset drzew i ponad tysiąc krzewów

Na Bulwarze Nadodrzańskim posadzonych zostanie aż 1500 krzewów grabu pospolitego wzdłuż linii kolejowej!
DGL News

Gmina Miejska Głogów otrzymała dotację w wysokości 71 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie terenów zielonych. Na terenie miasta posadzonych zostanie około 230 drzew i 1500 krzewów.

Zadanie będzie realizowane w ramach Głogowskiego Programu promocji zdrowia, ekologii i zdrowego stylu życia, który finansowany jest także przez KGHM Polska Miedź S.A.

Miejsca, gdzie będziemy jesienią sadzić drzewa to:

  • Tereny przy ruinach Kościoła św. Mikołaja.
  • Plac Jana z Głogowa
  • Aleja Wolności
  • Ul. Henryka Głogowskiego – blisko 160 drzew wzdłuż ulicy
  • Łącznik Morcinka i Armii Krajowej
  • Park 100-lecia Odzyskania Niepodległości
  • Teren przy PWSZ na Walach Chrobrego
  • Na terenie przy Czworoboku na Wałach Chrobrego
  • Na Bulwarze Nadodrzańskim – tam posadzonych zostanie aż 1500 krzewów grabu pospolitego wzdłuż linii kolejowej!

Sadzone będą m.in. lipy, jodły, klony dęby, grusze.