Kościół p.w. św. Stanisława w Głogowie

Znajdował się na terenie dzisiejszego Bulwaru Nadodrzańskiego.
11.05.2020 Bulwar Nadodrzański (fot. K. Brzezińska)

Kościół p.w. św. Stanisława w Głogowie był kościołem przyklasztornym i należał do zakonu franciszkanów. Znajdował się w pobliżu przeprawy przez Odrę, na terenie dzisiejszego Bulwaru Nadodrzańskiego. Pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła wraz z klasztorem pochodzi z 1257 r.

Miał on rzadki asymetryczny układ, który tworzyło prostokątne prezbiterium nakryte sklepieniem żebrowym oraz korpus dwunawowy. Do północnej ściany przylegał klasztor. Nawy były różnej wielkości. Nawa główna nie posiadała sklepień, a jedynie strop. Przylegała do niej oddzielona arkadami węższa i niższa nawa boczna, ze sklepieniem krzyżowym. Znajdowała się w niej kaplica maryjna.

Z biegiem czasu powstały dobudówki, jak kaplice czy wieża. W 1615 r., w wyniku pożaru spłonęły zabudowania klasztorne, które odbudowano w następnych latach. W czasie okupacji Głogowa przez Szwedów w okresie wojny trzydziestoletniej wszystkie świątynie, poza kościołem św. Stanisława zostały zamienione na magazyny i koszary wojskowe. Franciszkanie byli jedynymi duchownymi sprawującymi w Głogowie opiekę duszpasterską nad mieszkańcami.

W 1810 r. całe mienie klasztorne zostało przejęte przez państwo. Zbiory biblioteki klasztornej, liczącej 2972 tomy starych druków przewieziono do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Kościół przekazano władzom wojskowym, które urządziły w nim zbrojownię. Wyposażenie przeniesiono do okolicznych świątyń. Do dziś w kościele św. Wawrzyńca w Brzostowie znajdują się dwa boczne ołtarze.

Użytkowanie obiektu przez armię doprowadziło go do ruiny. W latach 30 tych XX w. kościół stał pusty i nie było w nim już śladu po malowidłach ściennych, a sklepienie było w bardzo złym stanie. W 1945 r., budynek został niemal doszczętnie zniszczony. Wiosną 1963 r. pozostałości ponad 700 – letniego kościoła zostały wysadzone. Elementem, który ocalał jest rzeźba z przykościelnego cmentarza. W 1810 r. przeniesiono ją do kościoła św. Mikołaja, skąd po ponad stu latach trafiła na zakładany wówczas cmentarz katolicki przy obecnej ul. Legnickiej.

tekst: W. Najgebauer
źródła i foto: polska-org.pl, fotopolska.eu, glogow.pl, stareplanymiast.pl, T. Kozaczewski: Głogów średniowieczny do końca XVIII wieku, J. Dymytryszyn: Zarys historii zakonu franciszkanów głogowskich, A. Dziedzic, W. Najgebauer