Prezydent Głogowa członkiem zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Wczoraj odbyło się walne zebranie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
DGL News

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz podczas walnego zebranie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej został wybrany na członka zarządu.

-Chciałbym, żeby Dolnośląska Organizacja Turystyczna zauważyła i zwróciła większą uwagę na północną część województwa dolnośląskiego, czyli Zagłębie Miedziowe. W naszym regionie jest wiele atrakcji turystycznych, historycznych perełek, które zasługują na to, aby je zauważyć i wypromować – mówi Rafael Rokaszewicz.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie. Do najważniejszych jego zadań należy wspieranie działań podejmowanych przez samorządy terytorialne na rzecz rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku oraz promocja Dolnego Śląska jako regionu atrakcyjnego turystycznie.