Nowoczesny fortepian koncertowy trafił do teatru

Nowy instrument muzyczny będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych i koncertowych
DGL News

Nowy fortepian został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Jest to nowoczesny fortepian koncertowy, który docelowo znajduje się już w Teatrze im. A.Gryphiusa, gdzie będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych i koncertowych.

-Liczne sekcje muzyczne, zespoły, rewie, festiwale o randze ogólnopolskiej to stały elementy artystycznego życia MOK w tym Teatru im. A. Gryphiusa w Głogowie. Nasze starania o stworzenie najlepszego zaplecza technicznego podyktowane jest troską o rozwoju potencjału muzycznego w środowisku lokalnym, poszerzanie dostępu do oferty kulturalnej najwyższej próby ale również budowanie marki zagłębia kulturalnego o atrakcyjności ponadregionalnej – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Bartłomiej Adamczak.

Źródło: MOK w Głogowie.