PWSZ wybierze najlepszą pracę inżynierską

Rusza druga edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Inżynierską w Instytucie Politechnicznym
PWSZ Głogów

Konkurs organizowany jest przez głogowską uczelnię oraz Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. W czasie najbliższych kilku tygodni poznamy jego laureatów.

Konkurs na Najlepszą Pracę Inżynierską jest jedną z wielu form współpracy głogowskiej uczelni i LSSE S.A. Mając na uwadze fakt, iż liczne zakłady przemysłowe ulokowane w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej potrzebują dobrze wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, obie strony podjęły wspólne działania w zakresie kształcenia na kierunkach inżynierskich.

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską jest formą uhonorowania absolwentów którzy wyróżnili się zarówno w trakcie studiów jak i włożyli większy wysiłek w trakcie tworzenia swojej pracy dyplomowej. Wyróżnione prace to najczęściej gotowe, funkcjonujące urządzenia czy konstrukcje inżynierskie realizujące określone zadania. Warto tu nadmienić, że oprócz nagród rzeczowych laureaci konkursu otrzymują listy gratulacyjne sygnowane przez zarząd LSSE S.A. oraz władze Uczelni. W wielu wypadkach były one swoistą przepustką otwierającą drzwi do lepszego startu w karierze zawodowej młodych inżynierów.

PWSZ i LSSE S.A. współpracują na wielu płaszczyznach. Jedną z form jest umożliwienie studentom odbywania praktyk oraz staży zawodowych w zakładach ulokowanych w strefie ekonomicznej. Ponadto wspólna analiza potrzeb rynku pracy pozwala dostosować ofertę studiów w głogowskiej uczelni i wypracować właściwe programy nauczania. Już obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się specjalność –Automatyzacja i Utrzymanie Ruchu. Kolejnym efektem współpracy jest utworzenie nowej specjalności inżynierskiej: Elektrotechnika przemysłowa.

Nowa specjalność to odpowiedź na potrzeby zgłaszane ze strony różnych zakładów przemysłowych. Umożliwia dalszy rozwój zarówno absolwentom techników elektrotechnicznych, jak również zdobycie wyższych kwalifikacji i rozwój kariery zawodowej osobom już pracującym – mówi dr inż. Paweł Modzel, dyrektor Instytutu Politechnicznego w Głogowie .   

Wspólne działania, to także liczne szkolenia dla studentów prowadzone przez trenerów i pracowników działów HR zakładów ulokowanych w Strefie. Warto wśród nich wymienić szkolenia w zakresie pracy zespołowej czy warsztaty rozwoju osobistego.

Bardzo cenimy sobie wszelkie formy współpracy z głogowską uczelnią. To pozwala na swobodny i bardziej efektywny przepływ wiedzy pomiędzy uczelnią i przemysłem w regionie. Owocem tej współpracy są dobrze wykształceni absolwenci – inżynierowie, wyposażeni w kompetencje i umiejętności oczekiwane przez pracodawców – mówi Przemysław Bożek – wiceprezes LSSE S.A.

Tekst nadesłany przez PWSZ w Głogowie.