Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

Sprawdź gdzie i jak możesz zapłacić
DGL News

Przypominamy: 15 września 2020r. upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych za rok 2020.

Wpłaty można dokonać:

  • na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Głogów nr 60 2030 0045 1110 0000 0192 9810

  • w kasach Urzędu Miejskiego

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30 (Urząd Miejski, Rynek 10 pokój nr 18 i ZGM ul. Poczdamska 1, pokój nr 4)

zdjęcie: archiwum DGL NEWS