Informacja dla podatników podatku od nieruchomości osób fizycznych.

Zobacz jak i gdzie dokonać wpłaty
DGL News

Przypominamy, iż 15 września 2020r. upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości osób fizycznych za rok 2020.Wpłaty można dokonać:

  • na indywidualny nr konta do rozliczeń płatności masowych
  • na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Głogów nr 18 2030 0045 1110 0000 0192 9790

  • w kasach Urzędu Miejskiego

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30 (Urząd Miejski, Rynek 10 pokój nr 18 lub ZGM ul. Poczdamska 1, pokój nr 4)

Zdjęcie: archiwum DGL NEWS