♻ EKO-pytanie, EKO- odpowiedź

Sprawdź gdzie oddać zużyte baterie
DGL News

Gdzie oddać zużyte baterie?

Baterie są odpadami, które w sposób szczególny zagrażają środowisku. Statystyczny Kowalski zużywa średnio 8 baterii rocznie.  Suma summarum  wyrzucamy ich około 300 milionów rocznie, czyli ok. 7,5 mln kg!

Zdecydowana większość z nich to baterie  jednorazowe. Baterie są  niebezpieczne, bo mają w sobie metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje, takie jak lit czy mangan. Dodatkowo kwasy lub zasady zawarte w elektrolicie mają właściwości żrące. Dlatego nie powinniśmy wyrzucać baterii do odpadów zmieszanych.

Można je dostarczyć do PSZOK lub oddać w jednym z punktów sprzedaży baterii. Sklep powinien je przyjąć. Specjalne pojemniki są często ustawione już przy drzwiach wejściowych. Powyższe dotyczy też akumulatorów, które są przecież dużymi bateriami. Można je oddać w punktach sprzedaży.

tekst: Rafał Sikora, GPK-Suez Głogów