Partnerstwo gmin w sprawie realizacji projektu

Gmina Miejska Głogów, Gmina Kotla oraz Gmina Głogów będą realizować projekt związany z ochroną i zagospodarowaniem terenów nadodrzańskich
DGL News

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Głogów do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Partnerami Gminy Miejskiej, która jest liderem w projekcie jest Gmina Kotla oraz Gmina Głogów.

W ramach projektu planowana jest przebudowa budynku Neptun w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele przystani oraz budowa międzygminnej drogi rowerowej.