Darowizny dla organizacji pozarządowych

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego o darowiznach dla głogowskich organizacji pozarządowych
ręcę-współpraca-wolontariat-fot.pixabay-w800-h600

W obecnym czasie spowodowanym pandemiom jednym z problemów wielu głogowskich organizacji jest utrata środków finansowych. Organizacje borykają się z pokryciem stałych wydatków, tj. czynsz czy opłaty za media, mają trudność w wypłacie wynagrodzeń, z prowadzeniem działalności odpłatnej czy działań fundraisingowych.

Głogowskie organizacje potrzebują wsparcia.

Można wesprzeć organizacje finansowo np. przekazując darowiznę na jej cele statutowe.

Zanim wesprzesz wybraną organizację lub zaangażujesz się w jej działania sprawdzić:

– czy organizacja pozarządowa działa w obszarze jaki chcesz wesprzeć;

– na jaki cel i działanie zostanie przekazana darowizna;

– w przypadku darowizn rzeczowych warto wcześniej sprawdzić, czego organizacja najpilniej potrzebuje;

– wiarygodność organizacji np. czy dba o pełny i rzetelny przekaz informacji o swojej działalności, na co organizacja przeznacza darowizny, czy zamieszcza na stronie internetowej sprawozdania roczne ze swojej działalności;

– czy organizacja działa z poszanowaniem przepisów prawa.

Jako Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego poniżej przekazujemy podstawowe informacje, które pomogą Państwu zorientować się w zasadach przekazywania darowizn, wpłat dla fundacji i stowarzyszeń, a także wzmocnią wizerunek tych organizacji, które przestrzegają standardów bycia transparentną i rzetelną organizacją pozarządową.

DAROWIZNY

  1. Organizacja pozarządowa może przyjmować darowizny finansowe w gotówce lub przelewem oraz darowizny rzeczowe.
  2. Jeśli organizacja pozarządowa otrzymuje darowiznę gotówkową, wydaje pokwitowanie (np. druk KP „kasa przyjęła”) i wpisuje to do raportu kasowego.
  3. Darowiznę można przekazać również w formie przelewu na rachunek bankowy organizacji.
    W tym przypadku potwierdzenie przelewu (z tytułem „darowizna na cele statutowe”) jest wystarczającym dowodem potwierdzającym przekazanie i przyjęcie darowizny przez organizację.
  4. Jeśli organizacja dostaje od osoby fizycznej (tj. indywidualnej) dary rzeczowe lub w formie usługi, to powinna otrzymać na to dokument potwierdzający przekazanie darowizny z oszacowaniem jej wartości.
  5. Jeśli organizacja dostaje od osoby prawnej, będącej płatnikiem VAT (np. firmy) dary rzeczowe lub w formie usługi, to powinna otrzymać na to fakturę lub umowę (z oszacowaniem wartości darowizny) ze względu na konieczność rozliczenia przez darczyńcę podatku VAT.
  6. Otrzymane darowizny rzeczowe i usługowe są przez organizacje ewidencjonowane (tj. księgowane jako przychód organizacji).
  7. Sprzedaż otrzymanych darów rzeczowych może odbywać się w ramach działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej.
  8. Darczyńca przekazaną darowiznę może odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, jeśli darowizna została przekazana na cele pożytku publicznego oraz jeśli posiada dowód jej przekazania (dokonania przelewu, nie ma możliwości skorzystania z ulgi, jeśli zostały przekazane w gotówce) tzn. darczyńca powinien zachować dowód wpłaty pieniędzy na konto organizacji lub dokument, w którym została oszacowana wartość darów rzeczowych wraz z potwierdzeniem ich przekazania.


Informacje dotyczące darowizn pochodzą z portalu  www.ngo.pl  Dobroczynność jest dobra. Zachęcamy do wspierania sektora pozarządowego w Głogowie.

Tekst nadesłany przez Prezydium Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie.