Zostań wolontariuszem w miejskim schronisku!

Na zgłoszenia czekamy do końca sierpnia
DGL News

Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz schroniska na zasadach określonych w regulaminie wolontariatu. Więcej informacji znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wolontariuszem może być  osoba, która: 
• ukończyła 18 lat,
• złożyła prośbę o przyjęcie na wolontariat wraz z danymi osobowymi,
• przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną,
• nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w schronisku (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim),
• podpisze Porozumienie z Gminą Miejską Głogów.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31.08.2020r. na adres mailowy k.lesniowska@glogow.um.gov.pl.

Ogłoszenie o naborze wolontariuszy do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.

zdjęcie: archiwum DGL News