Gmina Miejska Głogów zakupi auto dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina na ten cel otrzymała z PEFRON-u prawie 80 000 złotych, resztę dołoży z budżetu miasta.
DGL News

Gmina Miejska Głogów otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON-u
w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III” na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych przy ul. Norwida 5 w Głogowie.

Celem projektu jest zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z pojazdu korzystać będą podopieczni ośrodka zarówno z terenu miasta, jak i ościennych gmin, którzy są dowożeni do placówki z miejsca zamieszkania i z powrotem w ramach pobytu dziennego.

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych jest jedyną w obrębie 50 km placówką świadczącą Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO) dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Średnia liczba stałych podopiecznych ośrodka to 22 osoby w wieku 3-24 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Średnio połowa podopiecznych placówki jest niepełnosprawna ruchowo i porusza się na wózkach inwalidzkich. Z  codziennych dowozów z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem korzysta 8 dzieci z terenu miasta oraz 11 dzieci z terenów gmin ościennych.

Zakup pojazdu pozwoli na na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
w dostępie do usług świadczonych przez MORiUS oraz umożliwi korzystanie
z dostępnych na terenie miasta form terapii, na czynny ich udział w uroczystościach
i imprezach integracyjnych czy zajęciach organizowanych poza ośrodkiem.

Pojazd, który zostanie zakupiony w ramach dofinansowania z PFRON-u umożliwi przewożenie dwóch wózków inwalidzkich jednocześnie co znacznie usprawni logistykę przewozów, pozwoli zaoszczędzić czas i środki związane z eksploatacją auta.

Samochód będzie w pełni przystosowany do przewozu osób  niepełnosprawnych – wyposażony w rampę najazdową, podwyższony sufit, stanowiska do mocowania wózków inwalidzkich, układ foteli umożliwiający swobodne poruszanie się w pojeździe i bezpieczne przeniesienie mniejszych dzieci z wózka na fotel.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 79 576,44 zł.