♻ EKO-pytanie, EKO-odpowiedź

Czym jest gospodarka cyrkularna?
DGL News

Gospodarka cyrkularna, czyli gospodarka odbiegu zamkniętego jest odpowiedzią na problem marnowania surowców. W dużym skrócie, chodzi o to, aby wszystko, co wyprodukujemy dało się ponownie przetworzyć i wykorzystać, a potem znowu przetworzyć i wykorzystać. 

To oczywiście pewnego rodzaju idea, bo w praktyce trudno to przeprowadzić, ale być może ta idea za kilka pokoleń stanie się faktem. Dobry jest każdy krok w tym kierunku. Wykorzystywanie odpadów na różne sposoby, np. do budowy dróg, produkcji ubrań, czy w energetyce jest konieczne.

Ważne jest też przeciwdziałanie marnowaniu żywności. To szeroka idea, w którą można wpisać wszystko, co wiąże się z wykorzystaniem odpadów. Najprościej porównać to do drzewa – jego opadłe liście zasilają korzenie i spowodują wzrost nowych liści. Krótko mówiąc, oddając swój zużyty sprzęt w PSZOK, przyczyniamy się do rozwoju gospodarki cyrkularnej. 

tekst: Rafał Sikora, GPK-SUEZ w Głogowie