Podwórko na Starym Mieście już po remoncie

Zadnie wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zakończyła się rewitalizacja podwórka między kamienicami przy ulicach Garncarskiej, Grodzkiej, Słodowej i Rynek. Poniżej zdjęcie nadesłane przez mieszkańca:

foto: Andrzej Jaworek

A to już zdjęcia z dziś:

Zakres prac: zamontowano dwie lampy uliczne, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, wymiana nawierzchni, podniesienie estetyki poprzez nasadzenia, montaż słupków drogowych wydzielających miejsca postojowe, montaż balustrad dla os. niepełnosprawnych przy jednym z podjazdów, miejsce postojowe na os. niepełnosprawnych/rodzin z dziećmi.

 Koszt 280 tysięcy złotych.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska