Historia Brzostowa i kościoła p.w. św. Wawrzyńca

Kiedy Brzostów stał się osiedlem Głogowa? Kiedy zbudowano kościół św. Wawrzyńca? Zapraszamy do lektury
kościół-św.Wawrzyńca-archiwum-pocztówka-w800-h600

Brzostów dawniej był osobną miejscowością, a od 1984 r. stał się osiedlem Głogowa. Pierwszą wzmiankę o osadzie odnotowano w 1175 r. Prawdopodobnie powstała wokół źródła i leżała przy dawnym trakcie handlowym w kierunku Wielkopolski. W 1488 r. głogowski książę Jan II Szalony rozkazał spalić wieś, aby nie została zajęta przez zbliżające się do Głogowa wojska węgierskie.

Do czasu II wojny światowej w Brzostowie żyli głównie protestanci, ale byli też katolicy i Żydzi. Wieś posiadała dwie świątynie – ewangelicką oraz istniejącą do dziś katolicką. Po wojnie pierwsi polscy osadnicy napływali tu głównie z Wielkopolski i Kresów.

Kościół św. Wawrzyńca wzmiankowany był po raz pierwszy w 1399 r. Spłonął w 1448 r., a odbudowany został w 1502 r. W 1933 r. usunięto wiele przeróbek z roku 1804, jak i wcześniejszych barokowych, przywracając kościołowi gotycki charakter.

Kościół jest surową budowlą z cegły i kamienia polnego, o układzie polskim w stylu gotyckim. Podparty zewnętrznymi filarami przyporowymi. Posiada czteropiętrową, kwadratową wieżę zwieńczoną kopułą w kształcie ula. Wnętrze jest jednonawowe z prostokątnym prezbiterium.

Wewnątrz zachowała się część wyposażenia rozebranego w XIX-wiecznego Kościoła św. Piotra (obecnie pomnik papieża w pobliżu Zamku Książąt Głogowskich). To ołtarz główny oraz znajdujący się w zakrystii obraz przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem. Oba boczne ołtarze pochodzą z kościoła franciszkańskiego pod wezwaniem św. Stanisława (na terenie dzisiejszego bulwaru nadodrzańskiego). Na sklepieniach znajdują się barokowe malowidła. Zachowały się też dwa gotyckie portale, na których widnieje data 1502. Nad jednym z nich namalowany jest gotycki fresk przedstawiający Maryję w płaszczu, która osłania nim swych podopiecznych.

Ambona ma na pokrywie dwie tablice przykazań bożych. Na koszu umieszczone są trzy płaskorzeźby przedstawiające św. Katarzynę, Baranka Bożego i św. Wawrzyńca. Ponadto jest też późnogotycka chrzcielnica z piaskowca (1509). W nawie bocznej stoi najbardziej wartościowy element kościoła: drewniana Pieta z okresu budowy świątyni, ukazująca Maryję z konającym Chrystusem.

Kościół parafialny należy do dekanatu Głogów – Zachód. Parafia obejmuje ulice: Perseusza, Jesienną, Kasztanową, Lipową, Malinową, Okrężną, Wojska Polskiego 38 i 53.

Źródła i foto: polska-org.pl, wawrzyniec.glogow.pl, myglogow.pl, TZG, glogow.pl, W. Najgebauer