♻ EKO-pytanie, EKO-odpowiedź

Co to jest ROP?
planeta-ziemia-ekologia-recykling-pixabay

ROP to skrót od Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Jednym z najbardziej problematycznych odpadów dla środowiska są opakowania wielomateriałowe, czyli takie, które składają się z różnego rodzaju materiałów.

W dyskusji nad gospodarką odpadami często zapominamy o produkcji, a cały obieg gospodarką odpadami powinien zaczynać się od producenta opakowania.

Producenci powinni zadbać o to, aby ich opakowania były jak najbardziej ekologiczne, tzn. takie, które łatwo nadają się do odzysku i ponownego przetworzenia. Najmniejsze koszty poniosą ci producenci, którzy będą wprowadzać na rynek najbardziej ekologiczne opakowania, czyli takie, które wykonane są z jednego, łatwego do przetworzenia materiału.  To jest dobry kierunek. Niezbędne są zmiany w prawie. Prace trwają.

Tekst: Rafał Sikora, GPK-SUEZ Głogów.
Fot. Pixabay