Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”

W Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych rozpoczyna się druga edycja programu
DGL News

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie przyjmuje wnioski do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 r.

Ta forma pomocy kierowana jest do członka rodziny lub opiekuna sprawującego  bezpośrednią opiekę nad: 

– dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności

– osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Program realizowany będzie od miesiąca sierpnia do końca roku kalendarzowego.

Do Karty zgłoszenia dołączyć należy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka ul. C. K. Norwida 5, I piętro, pok. nr 19.

Jednocześnie osoby chętne do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt.

Usługę świadczyć mogą osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie „asystent osoby niepełnosprawnej”/”pielęgniarka” lub osoby z wykształceniem minimum średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Dokumenty do pobrania w siedzibie Ośrodka lub na stronie www.morius.pl

Źródło: MORiUS w Głogowie.