Tak będzie wyglądać zdrój!

Wykonawca prac wywiesił baner by to pokazać
DGL News

Dziś wykonawca zdroju ulicznego przy Placu Umińskiego wywiesił baner z wizualizacją zdroju. Teren jest zabezpieczony płotem, ale mieszkańcy już mogą zobaczyć jak będzie wyglądać zdrój po zakończeniu prac.

Zadanie zostało zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego. Teren odbudowy zdroju, tak jak jego bezpośrednie sąsiedztwo, będzie odtworzony
w sposób, jak miało to miejsce przed II wojną światową. Na terenie oprócz zdroju znajdzie się także studnia i zbudowane zostanie odwodnienie.

Na planowanym zdroju na razie nie będzie figur, które pierwotnie stały na fontannie, ponieważ koszt ich odtworzenia przekraczał regulaminową kwotę przeznaczoną na projekt obywatelski. Koszt tego zadania to blisko 129 tysięcy złotych.

Zdjęcia: Dariusz A. Czaja