Pamiętajmy o noszeniu maseczek w komunikacji zbiorowej!

Policjanci systematycznie kontrolują przestrzeganie przepisów
DGL News

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w środkach komunikacji zbiorowej – mówi Kamil Grzybowski, kierownik Działu Przewozów Pasażerskich.

Przypominamy, że policjanci ruchu drogowego systematycznie kontrolują przestrzeganie przepisów związanych ze stanem epidemii w autobusach komunikacji miejskiej.

-Dziękujemy osobom, które każdorazowo stosują się do aktualnie obowiązujących przepisów – dodaje Kamil Grzybowski.