Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

MORiUS już drugi raz przystępuje do realizacji programu
DGL News

W związku z pozyskaniem przez Gminę Miejską Głogów środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra RPiPS Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin/opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub członkowie rodzin/opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniami równoważnymi), które są całkowicie niesamodzielne.

Jednocześnie poszukujemy osób chętnych, by opiekę wytchnieniowa świadczyć. Mogą to być osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie „asystent osoby niepełnosprawnej”/”pielęgniarka” lub osoby z wykształceniem średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty niezbędne do uczestnictwa w Programie dostępne będą na stronie www.morius.pl oraz na profilu na FB z początkiem sierpnia 2020 r.

tekst: MORiUS
zdjęcie: archiwum DGL News