Prawo pierwszeństwa w lokalu wyborczym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
DGL News

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 lipca wskazuje prawo do obsługi w lokalach wyborczych dla kobiet w ciąży, osób z dziećmi do lat 3, osób powyżej 60. roku życia, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.