Regionalni producenci mogą starać się o certyfikat

Spółka Dolnośląska Zielona Dolina ogłasza nowy nabór do programu certyfikacji!
DGL News

Certyfikat Zielona Dolina Żywności i Zdrowia jest prestiżowym znakiem towarowym. Jego celem jest wyróżnienie lokalnych wyrobów z branży rolno-spożywczej, dając im szansę zaistnienia w świadomości nabywców, zmniejszając tym samym bariery wejścia na rynek. Poprzez włączenie w sieć produktów certyfikowanych przedsiębiorca zyskuje wymierne wsparcie promocyjne i dystrybucyjne.

Już 33 producentów regionalnych posługuje się Certyfikatem Zielona Dolina Żywności i Zdrowia!

Jeśli:

➢ Jesteś producentem rolnym bądź przetwórcą żywności?

➢ Działasz na terenie Dolnego Śląska?

➢ Chcesz rozwijać swój biznes i poszerzyć swój rynek zbytu?

➢ Planujesz rozwój i szukasz nowych klientów?

Obecnie realizujemy projekt pn. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, finansowany z programu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – informuje Paweł Paszkowski, manager ds. systemów certyfikacji.

Program zakłada BEZPŁATNĄ certyfikację i oznaczane znakiem towarowym Zielona Dolina Żywności i Zdrowia produktów z naszego regionu. Certyfikat o dużej rozpoznawalności jest gwarancją dla wszystkich konsumentów, że certyfikowany produkt pochodzi z lokalnego sektora rolno-spożywczego, charakteryzuje się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi, wytwarzany jest na Dolnym Śląsku, z wykorzystaniem naturalnych surowców bądź swoistych technik lokalnych.

Więcej informacji TUTAJ