Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę źródeł ciepła

W Urzędzie Miejskim został uruchomiony punkt konsultacyjny

Projekt pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany w partnerstwie ośmiu jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu.

Projekt został uruchomiony 1 lipca 2020r.
Całkowita wartość projektu to 12.138.369,43 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 10.168.042,89 zł.

Łączna kwota dofinansowania funduszu grantów z przeznaczeniem dla mieszkańców (Grantobiorców) wynosi 9.234.000 zł.

Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 35 tys. zł.

TREŚĆ OGŁOSZENIA I DOKUMENTY

Więcej informacji TUTAJ

W Urzędzie Miejskim w Głogowie został uruchomiony punkt konsultacyjny. Niezbędne informacje udzielane będą pod numerem tel. 605 640 910 w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek – 9 – 11
wtorek – 13 – 15
środa: 8 – 10
czwartek: 13 – 15
piątek: 8 – 10