Prezydent z absolutorium

Rokaszewicz: dziękuję współpracownikom za ich pracę dla mieszkańców
Rafael Rokaszewicz_absolutorium_sesja RM w Głogowie, 25.06.2020

Na wczorajszej sesji (25 czerwca) odbyła się dyskusja dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019  rok. Potem radni głosowali nad absolutorium dla prezydenta.

Tak głosowali radni:

Dziękuję za docenienie pracy. Chciałbym jednak podkreślić, że to nie tylko moja praca. Na wynik, za ten zeszły rok, pracują głogowianie – pracownicy urzędu, spółek, szkół, przedszkoli, żłobków… w sumie to ponad 2000 osób zatrudnionych w miejskich jednostkach. Należą im się gratulacje. Dziękuję mieszkańcom za dobre i krytyczne słowa, uwagi i pomysły, bo wszyscy wspólnie tworzymy miasto. To nie jest miasto jednej osoby – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Na sesji radni przyjęli także Raport o Stanie Gminy za 2019 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Głogowa. Tak głosowali radni:

Zdjęcia: M.Dytwińska-Gawrońska