Prezydent z absolutorium

Rokaszewicz: dziękuję współpracownikom za ich pracę dla mieszkańców
DGL News

Na wczorajszej sesji (25 czerwca) odbyła się dyskusja dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019  rok. Potem radni głosowali nad absolutorium dla prezydenta.

Tak głosowali radni:

Dziękuję za docenienie pracy. Chciałbym jednak podkreślić, że to nie tylko moja praca. Na wynik, za ten zeszły rok, pracują głogowianie – pracownicy urzędu, spółek, szkół, przedszkoli, żłobków… w sumie to ponad 2000 osób zatrudnionych w miejskich jednostkach. Należą im się gratulacje. Dziękuję mieszkańcom za dobre i krytyczne słowa, uwagi i pomysły, bo wszyscy wspólnie tworzymy miasto. To nie jest miasto jednej osoby – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Na sesji radni przyjęli także Raport o Stanie Gminy za 2019 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Głogowa. Tak głosowali radni:

Zdjęcia: M.Dytwińska-Gawrońska