Głogowska PWSZ u progu nowego roku akademickiego

Bezpłatne studia, współpraca z pracodawcami, specjalne programy stypendialne, wyjazdy zagraniczne, nowoczesna baza – to tylko niektóre atuty uczelni i udogodnienia dla studentów PWSZ w Głogowie.
DGL News

8 czerwca ruszyła rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/2021. Na tych, którzy wybierają Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie czeka wiele możliwości i sporo nowości.

Zmienił się już sam proces rekrutacji. Kandydaci rejestrują się drogą elektroniczną (www.pwsz.glogow.pl / rekrutacja 2020/2021).

Bardzo cenimy sobie bezpośredni kontakt z kandydatami, jednak z uwagi na pandemię i konieczność zachowania maksymalnych środków bezpieczeństwa rekrutacja elektroniczna stała się koniecznością – mówi rektor PWSZ w Głogowie
dr Katarzyna Rusak.    

Nowość pojawia się także w ofercie studiów. Absolwenci techników elektrycznych mogą kontynuować naukę studiując elektrotechnikę przemysłową. Dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo otwierane są studia pielęgniarskie II stopnia.

A ponadto:

STUDIA LICENCJACKIE
nowe media (specjalność Public Relations, Social Media i reklama lub multimedia
i projektowanie graficzne),
finanse i rachunkowość (rachunkowość i podatki oraz zarządzanie finansami),
pedagogika (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią)
pielęgniarstwo.

STUDIA INŻYNIERSKIE
automatyka i robotyka (specjalność elektrotechnika przemysłowa lub automatyzacja i utrzymanie ruchu),
metalurgia (specjalność inżynieria produkcji i zarządzanie lub zaawansowane technologie wytwarzania).

STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie, uzupełniające)
pedagogika (specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna lub terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii),
pielęgniarstwo (po uzyskaniu zgody MNiSW).

Szczegółowe informacje oraz terminarz rekrutacji znajdują się na stronie www.pwsz.glogow.pl.

tekst: Anna Włodarczyk, Rzecznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie