Kolejne dotacje dla przedsiębiorców

Nabór wniosków potrwa do 26 czerwca
przedsiębiorca-praca-laptop-grafika.fot.Pixabay

Krótki termin naboru wniosków – 23-26 czerwca 2020 (do godz. 15:00!)

Celem dotacji jest udzielenie wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom dotkniętych skutkami epidemii COVID -19.

Zadaniem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r., poprzez finansowanie kapitału obrotowego w formie wsparcia rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi
w regulaminie naboru.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do ION w ramach niniejszego naboru w terminie:

od godz. 8:00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15:00 dnia 26.06.2020 r.

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

Warunki jakie musi spełnić wnioskodawca znajdują się TUTAJ

Więcej informacji znajduje się TUTAJ