Dodatkowe pieniądze na doposażenie szkolnych stołówek

Głogowski magistrat pozyskał 160 tysięcy w ramach Programu „Posiłek w domu i szkole”
W głogowskich szkołach rozpoczął się strajk

Gmina Miejska Głogów pozyskała dodatkowe pieniądze na doposażenie stołówek w szkołach podstawowych w ramach Programu „Posiłek w domu i szkole”, 3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków
w szkołach.

Wsparte zostaną Szkoły Podstawowe nr 2,3,7,10,11 łączną kwotą prawie 160 tys. złotych z czego najwięcej, bo ponad 52 tys. otrzyma Szkoła Podstawowa nr 11 w Głogowie. Wkład Gminy Miejskiej Głogów to 20 % przedsięwzięcia (31 571,51 zł).