114 tysięcy na komputery dla uczniów

Po raz drugi GMG dostała grant na zakup laptopów

Drugi wniosek Gminy Miejskiej Głogów został pozytywnie zakwalifikowany do otrzymania środków europejskich na zakup laptopów dla uczniów.

Projekt zakłada zakup około 44 laptopów do nauki zdalnej i ma na celu wsparcie w szczególności uczniów z rodzin wielodzietnych. Zakupione laptopy zostaną przekazane głogowskim szkołom podstawowym, a następnie użyczone potrzebującym uczniom.

Wysokość przyznanego grantu wynosi: 114 999,36 zł

Laptopy zostaną zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego ze środków unijnych. Wniosek dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

O pierwszym skutecznym wniosku GMG na zakup laptopów pisaliśmy TUTAJ

Decyzją prezydenta GMG także kupiła laptopy dla potrzebujących uczniów.

Kupiliśmy jeszcze 42 laptopy, które stanowić będą wyposażenie szkół i wypożyczone zostaną dla najbardziej potrzebujących uczniów pozbawionych możliwości nauki zdalnej. Koszt zakupu ok. 100.000 złotych. Docelowo, po zakończeniu epidemii, komputery te wykorzystywane będą w głogowskich szkołach – mówił 6 kwietnia prezydent Rafael Rokaszewicz.

O komputerach zakupionych z budżetu Głogowa pisaliśmy TUTAJ.

Wszystkie laptopy zakupione zostaną w jednym z głogowskich sklepów.

#WspierajmySię!